TOEGANKELIJKHEID

Bij het ontwerp van de website hebben we rekening gehouden met de verschillende manieren waarop mensen omgaan met het internet, zodat het gebruik van deze website voor iedereen helder en gemakkelijk is.

VALIDATIE

We een versie van HTML 5 en CSS gebruikt die voldoet aan de specificaties zoals voorgeschreven in W3C, omdat we veel waarde hechten aan een optimale bruikbaarheid en toegankelijkheid van de website. Neem contact op met de beheerder van deze website indien (delen van) de website niet correct werkt.

We hebben ook ons best gedaan om toegankelijkheidsniveau AA te bereiken zoals beschreven in versie 1.0 van de WCAG. We zijn ons er echter van bewust dat een aantal criteria in de WCAG subjectief van aard zijn. Hoewel we ervan overtuigd zijn dat we aan alle criteria voldoen, kan er in sommige gevallen sprake zijn van een verschil in interpretatie.

TEKSTGROOTTE

De tekstuele inhoud van deze website is ontworpen om te kunnen worden ingesteld op de gewenste grootte.

Internet Explorer 8+ (Windows)
Houd de Ctrl-toets ingedrukt en gebruik het scrollwiel van de muis om de tekstgrootte aan te passen; of ga naar Weergave > Tekstgrootte > selecteer de gewenste grootte.

Firefox, Mozilla en Netscape 7+ (Windows)
Houd de Ctrl-toets ingedrukt en gebruik het scrollwiel van de muis om de tekstgrootte aan te passen; of houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk op de plustoets (+) of mintoets (-); of ga naar Weergave > Tekstgrootte > selecteer de gewenste grootte.

Firefox, Mozilla en Netscape 7+ (Mac OS X)
Houd de Command-toets ingedrukt druk op de plustoets (+) of mintoets (-). De tekstgrootte kan zo groot of zo klein als gewenst worden gemaakt, zolang de browser de tekst nog correct kan weergeven.

Andere platforms en browsers
Aanpassen van tekstgrootte wordt niet ondersteund. Gebruik een andere browser.