Privacy & Cookie beleid

1. INLEIDING

Welkom bij het privacy- en cookiebeleid van LGH Verhuur Hijsmaterieel B.V.

LGH respecteert uw privacy en is toegewijd aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Dit beleid informeert u over hoe wij uw persoonlijke gegevens beschermen wanneer u onze website bezoekt (ongeacht waar u deze bezoekt) en vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

Dit beleid wordt in een gelaagd formaat verstrekt, zodat u kunt doorklikken naar de specifieke gebieden die hieronder worden beschreven. Gebruik de begrippenlijst onderaan de pagina om de betekenis van sommige termen in dit beleid uitgelegd te krijgen.

2. BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WIJ ZIJN

2.1 Doel van dit Beleid

Dit beleid heeft als doel u informatie te geven over hoe LGH uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt via uw gebruik van deze website, inclusief alle gegevens die u mogelijk verstrekt via deze website, wanneer u gegevens indient op onze website, zich aanmeldt voor nieuwsbrieven die we publiceren, een vraag stelt of materiaal huurt.

Deze website is niet bedoeld voor kinderen en we verzamelen niet bewust gegevens met betrekking tot kinderen.

Het is belangrijk dat u dit beleid samen met andere beleidsregels of beleid inzake eerlijke verwerking leest die we mogelijk verstrekken bij specifieke gelegenheden waarop we persoonlijke gegevens over u verzamelen of verwerken, zodat u volledig op de hoogte bent van hoe en waarom we uw gegevens gebruiken. Dit beleid vult andere kennisgevingen en privacybeleid aan en is niet bedoeld om deze te overschrijven.

2.2 Verantwoordelijke

LGH Verhuur Hijsmaterieel B.V. is de verantwoordelijke en verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens (aangeduid als "LGH", "wij", "ons" of "onze" in dit beleid).

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming ("FG") aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezicht op vragen met betrekking tot dit beleid. Als u vragen heeft over dit beleid, inclusief verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, neem dan contact op met de FG of de manager gegevensbescherming met behulp van de hieronder vermelde gegevens.

2.3 Contactgegevens

Als u vragen heeft over dit beleid of ons privacybeleid, neem dan contact op met onze FG op de volgende manieren:

Volledige naam van de juridische entiteit: LGH Verhuur Hijsmaterieel B.V.

E-mailadres: privacy@lgh.eu

Postadres: Mandenmakerstraat 22, 2984 AS, Ridderkerk

Telefoonnummer: 0180 416 655

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nederlandse toezichthouder voor gegevensbeschermingskwesties (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) We stellen het echter op prijs als u ons eerst de kans geeft om uw zorgen aan te pakken voordat u contact opneemt met de Autoriteit Persoonsgegevens.

2.4 Wijzigingen in het Beleid en uw plicht om ons op de hoogte te stellen van wijzigingen

We herzien ons beleid regelmatig.

Het is belangrijk dat de persoonlijke gegevens die we over u bewaren accuraat en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als uw persoonlijke gegevens veranderen tijdens uw relatie met ons.

2.5 Links naar websites van derden

Deze website kan links bevatten naar websites van derden, plug-ins en toepassingen. Door op die links te klikken of die verbindingen mogelijk te maken, kunnen derden gegevens over u verzamelen of delen. We hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze website verlaat, raden we u aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt te lezen.

3. DE GEGEVENS DIE WE OVER U VERZAMELEN

Persoonlijke gegevens, of persoonlijke informatie, verwijst naar alle informatie over een individu aan de hand waarvan die persoon geïdentificeerd kan worden. Het omvat geen gegevens waaruit de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens).

We kunnen verschillende soorten persoonlijke gegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen, die we als volgt hebben gegroepeerd:

• Identiteitsgegevens omvatten voornaam, meisjesnaam, achternaam, gebruikersnaam of een vergelijkbare identificator, functietitel en titel.

• Contactgegevens omvatten factuuradres, afleveradres, e-mailadres en telefoonnummers.

• Financiële gegevens omvatten bankrekening- en betalingskaartgegevens. We kunnen ook persoonlijke gegevens over uw kredietgeschiedenis verzamelen die we verkrijgen bij Credit Reference Agencies (CRAs), inclusief gegevens afkomstig van Royal Mail (Britse postadressen), lokale overheden (kiezerslijst), de insolventiedienst, Companies House, andere kredietverstrekkers en creditproviders die gegevens aan CRAs verstrekken, gerechtelijke uitspraken, vonnissen en bevelen die openbaar beschikbaar zijn via openbare registers.

• Transactiegegevens omvatten details over betalingen aan en van u en andere details van de apparatuur die u bij ons heeft gehuurd.

• Technische gegevens omvatten het internetprotocol (IP)-adres, uw aanmeldingsgegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en locatie, browserplug-intypes en -versies, besturingssysteem en platform, en andere technologieën op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website.

• Profielgegevens omvatten uw gebruikersnaam en wachtwoord, huur- of bestellingen die u heeft geplaatst, uw interesses, voorkeuren, feedback en enquêteresultaten.

• Gebruiksgegevens omvatten informatie over hoe u onze website en apparatuur gebruikt.

• Marketing- en communicatiegegevens omvatten uw voorkeuren voor het ontvangen van marketingmateriaal van ons en onze partners, en uw communicatievoorkeuren.

We verzamelen ook, gebruiken en delen Geaggregeerde Gegevens, zoals statistische of demografische gegevens, voor elk doel. Geaggregeerde Gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonlijke gegevens, maar worden volgens de wet niet als persoonlijke gegevens beschouwd, aangezien deze gegevens uw identiteit niet direct of indirect zullen onthullen. Bijvoorbeeld, we kunnen uw Gebruiksgegevens samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen dat een specifieke functie van de website gebruikt. Als we echter Geaggregeerde Gegevens combineren of koppelen met uw persoonlijke gegevens, zodat het u direct of indirect kan identificeren, behandelen we de gecombineerde gegevens als persoonlijke gegevens die worden gebruikt in overeenstemming met dit beleid.

We verzamelen geen Bijzondere categorieën persoonsgegevens over u (dit omvat gegevens over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, lidmaatschap van een vakbond, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens). We verzamelen ook geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen.

Als u geen persoonlijke gegevens verstrekt: Indien we persoonlijke gegevens moeten verzamelen op grond van de wet of op basis van een contract dat we met u hebben, en u verzuimt die gegevens te verstrekken wanneer daarom wordt gevraagd, kunnen we mogelijk niet het contract uitvoeren dat we met u hebben of proberen aan te gaan (bijvoorbeeld om u apparatuur te leveren). In dat geval moeten we mogelijk de apparatuurhuur die u bij ons heeft annuleren, maar we zullen u hiervan op de hoogte stellen indien dit het geval is.

4. HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?

We maken gebruik van verschillende methoden om gegevens van u te verzamelen of over u te verkrijgen, waaronder:

4.1 Directe interacties.

U kunt ons uw Identiteits-, Contact- en Financiële Gegevens verstrekken door formulieren in te vullen of met ons te corresponderen per post, telefoon, e-mail of anderszins. Dit omvat persoonlijke gegevens die u verstrekt wanneer u:

• een aanvraag indient om een account te registreren of onze apparatuur te huren;

• een account aanmaakt op onze website;

• verzoekt om marketingmateriaal naar u te laten verzenden; of

• ons feedback geeft of contact met ons opneemt.

4.2 Geautomatiseerde technologieën of interacties.

Wanneer u interactie heeft met onze website, zullen we automatisch Technische Gegevens verzamelen over uw apparatuur, browsacties en -patronen. We verzamelen deze persoonlijke gegevens door gebruik te maken van cookies en andere vergelijkbare technologieën. Raadpleeg onze Cookies Policy in sectie 5.6 hieronder.

4.3 Derden of openbaar beschikbare bronnen.

We ontvangen persoonlijke gegevens over u van verschillende derden en openbare bronnen, zoals hieronder beschreven:

• Companies House;

• Google Analytics; en

• kredietcontrolebureaus, waaronder Credit Safe en Equifax.

5. HOE WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken wanneer de wet ons dit toestaat. Meestal zullen we uw persoonlijke gegevens gebruiken in de volgende omstandigheden:

• wanneer we het contract moeten uitvoeren waar we binnenkort mee zullen instemmen of al mee hebben ingestemd;

• wanneer het noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en fundamentele rechten deze belangen niet overschrijven; en/of

• wanneer we moeten voldoen aan een wettelijke verplichting.

Raadpleeg hieronder sectie 11 voor meer informatie over de soorten wettelijke grondslagen waarop we vertrouwen bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens.

Over het algemeen vertrouwen we niet op toestemming als juridische basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, hoewel we uw toestemming zullen vragen voordat we u via e-mail of sms marketingcommunicatie van derden sturen. U heeft het recht om uw toestemming voor marketing op elk moment in te trekken door contact met ons op te nemen.

5.1 Doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens zullen gebruiken

We hebben hieronder in tabelvorm een beschrijving gegeven van alle manieren waarop we van plan zijn uw persoonlijke gegevens te gebruiken, en op welke wettelijke grondslagen we dit doen. Indien van toepassing hebben we ook geïdentificeerd wat onze legitieme belangen zijn.

Merk op dat we uw persoonlijke gegevens voor meer dan één wettige grondslag kunnen verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor we uw gegevens gebruiken. Neem contact met ons op als u informatie wilt over de specifieke wettelijke grondslag waarop we vertrouwen bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens wanneer er meer dan één grondslag is vermeld in de tabel hieronder.

Doel/Activiteit Type gegevens Wettelijke grondslag voor verwerking inclusief basis van legitiem belang

U inschrijven als nieuwe klant, leverancier of werknemer (a) Identiteit

(b) Contact

(c) Financieel Uitvoering van een contract met u

Uw bestelling verwerken en bezorgen, inclusief:

(a) Beheer van betalingen, kosten en heffingen

(b) Incasseren en terugvorderen van aan ons verschuldigd geld (a) Identiteit

(b) Contact

(c) Financieel

(d) Transactie

(e) Marketing en communicatie Uitvoering van een contract met u

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om schulden aan ons te innen)

Het beheren van onze relatie met u, wat inhoudt:

(a) U op de hoogte stellen van wijzigingen in onze voorwaarden of beleid

(b) U vragen om een beoordeling achter te laten of een enquête in te vullen (a) Identiteit

(b) Contact

(c) Profiel

(d) Marketing en communicatie Uitvoering van een contract met u

Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze gegevens bij te werken en te bestuderen hoe klanten onze plant gebruiken)

Het beheren en beschermen van ons bedrijf en deze website (a) Identiteit

(b) Contact

(c) Technisch Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om ons bedrijf te runnen, administratie- en IT-diensten te verlenen, netwerkbeveiliging te waarborgen, fraude te voorkomen en in het kader van een herstructurering of reorganisatie van het bedrijf)

Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Relevante website-inhoud en advertenties aan u leveren en de effectiviteit van de door ons aan u geleverde advertenties meten of begrijpen (a) Identiteit

(b) Contact

(c) Profiel

(d) Gebruik

(e) Marketing en communicatie

(f) Technisch Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te bestuderen hoe klanten onze plant gebruiken, deze te ontwikkelen, ons bedrijf te laten groeien en onze marketingstrategie te informeren)

Gebruik van gegevensanalyse om onze website, plantverhuurproces, marketing, klantrelaties en ervaringen te verbeteren (a) Technisch

(b) Gebruik Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om klanttypen voor onze plantverhuur te definiëren, onze website bij te werken en relevant te houden, ons bedrijf te ontwikkelen en onze marketingstrategie te informeren)

U suggesties en aanbevelingen doen voor planten die interessant voor u kunnen zijn (a) Identiteit

(b) Contact

(c) Technisch

(d) Gebruik

(e) Profiel

(f) Marketing en communicatie Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om ons plantverhuurproces te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien)

5.2 Marketing

We streven ernaar u keuzes te bieden met betrekking tot bepaald gebruik van persoonlijke gegevens, met name met betrekking tot marketing en advertenties.

5.3 Promotieaanbiedingen van ons

We kunnen uw identiteits-, contact-, technische, gebruiks- en profielgegevens gebruiken om een beeld te vormen van wat we denken dat u wilt of nodig heeft, of wat mogelijk interessant voor u kan zijn. Op basis hiervan bepalen we welke planten en aanbiedingen relevant voor u kunnen zijn (dit noemen we marketing).

U ontvangt marketingcommunicatie van ons als u informatie bij ons heeft opgevraagd of planten bij ons heeft gehuurd en u zich niet heeft afgemeld voor het ontvangen van die marketing.

5.4 Marketing van derden

Voordat we jouw persoonlijke gegevens delen met derden voor marketingdoeleinden, zullen we jouw uitdrukkelijke toestemming vragen.

5.5 Opt-out

Je kunt op elk moment vragen dat wij of derden stoppen met het sturen van marketingberichten door ons een e-mail te sturen.

5.6 Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om jou te onderscheiden van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een goede ervaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en stelt ons ook in staat om onze site te verbeteren.

Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat we opslaan op jouw browser of de harde schijf van jouw computer als je hiermee akkoord gaat. Cookies bevatten informatie die naar de harde schijf van jouw computer wordt overgebracht.

We gebruiken de volgende cookies:

• Strikt noodzakelijke cookies. Dit zijn cookies die nodig zijn voor de werking van onze website. Ze omvatten bijvoorbeeld cookies die je in staat stellen om in te loggen op beveiligde gedeelten van onze website, een winkelwagentje te gebruiken of gebruik te maken van elektronische factureringsservices.

• Analytische of prestatiecookies. Deze stellen ons in staat om het aantal bezoekers te herkennen en te tellen en te zien hoe bezoekers zich op onze website bewegen wanneer ze deze gebruiken. Dit helpt ons om de manier waarop onze website werkt te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk kunnen vinden wat ze zoeken.

• Advertentiecookies. Deze worden gebruikt om gegevens te verzamelen over jouw browsegewoonten, jouw gebruik van de diensten, jouw voorkeuren en jouw interactie met advertenties op verschillende platforms en apparaten, met als doel gerichte advertentie-inhoud op de diensten te leveren. Websites en diensten van derden gebruiken ook targeting advertising cookies om inhoud, waaronder advertenties, relevant voor jouw interesses op de diensten en diensten van derden te leveren. Als je deze cookies afwijst, zie je minder relevante advertenties.

• Prestatiecookies. Deze verzamelen informatie over hoe je de sites gebruikt, bijvoorbeeld welke pagina's je bezoekt en of je fouten ondervindt. Deze cookies verzamelen geen informatie die jou kan identificeren en worden alleen gebruikt om ons te helpen begrijpen hoe de sites werken, te begrijpen waarin onze gebruikers geïnteresseerd zijn en de effectiviteit van onze advertenties te meten.

In de meeste gevallen hebben we jouw toestemming nodig om cookies op deze website te gebruiken. Jouw toestemming wordt verkregen via een pop-up die op het scherm verschijnt. Een uitzondering geldt wanneer de cookie essentieel is om je een product of dienst te kunnen leveren die je hebt aangevraagd.

De onderstaande tabel geeft informatie over de cookies die we op onze website gebruiken:

Cookie Naam 1st Party of 3rd Party Cookie Cookie Type Doel Duur

_ga 3rd party Analytisch Dit is een cookie van Google Analytics. Het registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over het gebruik van onze site.

Meer informatie over Google Analytics is hier te vinden: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage Twee jaar

va.tawk.to 3rd party Functioneel Wordt gebruikt voor sessietracking tussen pagina's voor klantchatfunctionaliteit Wanneer de browsesessie eindigt

EU_COOKIE_LAW_CONSENT 1st Party Functioneel Slaat de toestemming van gebruikers op met betrekking tot de EU-cookie wet 5 dagen

product_data_storage 1st Party Functioneel Slaat websitegegevens op om het browsen te versnellen 60 minuten

recently_compared_product 1st Party Functioneel Slaat websitegegevens op om het browsen te versnellen 60 minuten

recently_compared_product_previous 1st Party Functioneel Slaat websitegegevens op om het browsen te versnellen 60 minuten

recently_viewed_product 1st Party Functioneel Slaat websitegegevens op om het browsen te versnellen 60 minuten

recently_viewed_product_previous 1st Party Functioneel Slaat websitegegevens op om het browsen te versnellen 60 minuten

We delen de informatie die door de cookies wordt verzameld niet met derden.

Als je geen cookies wilt accepteren, kun je jouw browserinstellingen wijzigen, zodat cookies niet worden geaccepteerd. Houd er rekening mee dat je hierdoor mogelijk een deel van de functionaliteit van deze website verliest.

5.7 Wijziging van doel

We zullen jouw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we ze voor een andere reden moeten gebruiken en die reden compatibel is met het oorspronkelijke doel. Als je een uitleg wilt ontvangen over hoe de verwerking voor het nieuwe doel compatibel is met het oorspronkelijke doel, neem dan contact met ons op.

Als we jouw persoonlijke gegevens moeten gebruiken voor een ongerelateerd doel, zullen we je hiervan op de hoogte stellen en zullen we de juridische basis uitleggen die ons in staat stelt dit te doen.

Houd er rekening mee dat we jouw persoonlijke gegevens kunnen verwerken zonder jouw kennis of toestemming, in overeenstemming met de bovengenoemde regels, indien dit vereist of toegestaan is volgens de wet.

6. OPENBAARMAKING VAN JOUW PERSOONLIJKE GEGEVENS

We kunnen jouw persoonlijke gegevens delen met leden van de LGH Group, zoals hierboven uiteengezet, voor de doeleinden zoals vermeld in de tabel in sectie 5.1 hierboven:

• LGH Europe LTD; en

• Rotrex Group LTD.

We eisen van alle derden dat ze de beveiliging van jouw persoonlijke gegevens respecteren en deze behandelen in overeenstemming met de wet. We staan onze externe dienstverleners niet toe jouw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken en staan alleen toe dat ze jouw persoonlijke gegevens verwerken voor gespecificeerde doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

7. INTERNATIONALE OVERDRACHTEN

Deze website kan worden gehost buiten de EU, wat kan betekenen dat jouw gegevens buiten de EU worden overgedragen.

Wanneer we jouw persoonlijke gegevens buiten de EU overdragen, zorgen we ervoor dat een vergelijkbaar beschermingsniveau wordt geboden door ten minste een van de volgende waarborgen te implementeren:

• We zullen jouw persoonlijke gegevens alleen overdragen naar landen die zijn aangemerkt als bieders van een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens.

• Wanneer we bepaalde dienstverleners gebruiken, kunnen we specifieke contracten gebruiken die zijn goedgekeurd voor gebruik in de EU en die persoonsgegevens dezelfde bescherming bieden als in het EU.

Neem contact met ons op als je meer informatie wilt over het specifieke mechanisme dat we gebruiken bij het overdragen van jouw persoonlijke gegevens buiten de EU.

8. GEGEVENSBEVEILIGING

We hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat jouw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, worden gebruikt of onbevoegd worden benaderd, gewijzigd of openbaar gemaakt. Bovendien beperken we de toegang tot jouw persoonlijke gegevens tot die werknemers, agenten, aannemers en andere derden die dit moeten weten in het kader van hun werkzaamheden. Ze zullen jouw persoonlijke gegevens alleen verwerken volgens onze instructies en zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

We hebben procedures ingesteld om om te gaan met vermoedelijke inbreuken op persoonlijke gegevens en we zullen je en, indien wettelijk verplicht, de toepasselijke toezichthouder op de hoogte stellen van een inbreuk.

9. GEGEVENSBEWARING

Hoe lang zullen jullie mijn persoonlijke gegevens gebruiken?

We zullen jouw persoonlijke gegevens alleen bewaren zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is om de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld te vervullen, inclusief het voldoen aan eventuele wettelijke, regelgevende, fiscale, boekhoudkundige of rapportagevereisten. We kunnen jouw persoonlijke gegevens langer bewaren in geval van een klacht of als we redelijkerwijs geloven dat er een kans op een rechtszaak bestaat met betrekking tot onze relatie met jou.

Om de geschikte bewaartermijn voor persoonlijke gegevens te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonlijke gegevens, het mogelijke risico van ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van jouw persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor we jouw persoonlijke gegevens verwerken en of we deze doeleinden kunnen bereiken via andere middelen, en de toepasselijke wettelijke, regelgevende, fiscale, boekhoudkundige of andere vereisten.

Op grond van de wet moeten we basisinformatie over onze klanten (inclusief Contact-, Identiteits-, Financiële en Transactiegegevens) zes jaar bewaren nadat ze geen klant meer zijn voor belastingdoeleinden.

In bepaalde omstandigheden kun je ons vragen om jouw gegevens te verwijderen: zie jouw wettelijke rechten in sectie 10 hieronder voor meer informatie.

In bepaalde omstandigheden anonimiseren we jouw persoonlijke gegevens (zodat het niet langer aan jou kan worden gekoppeld) voor onderzoeks- of statistische doeleinden. In dat geval kunnen we deze informatie onbeperkt en zonder nadere kennisgeving aan jou gebruiken.

10. JOUW JURIDISCHE RECHTEN

Onder bepaalde omstandigheden heb je rechten op grond van de gegevensbeschermingswetten met betrekking tot jouw persoonlijke gegevens, waaronder de volgende rechten:

• Verzoek om toegang tot jouw persoonlijke gegevens (ook wel bekend als een "verzoek van betrokkene tot inzage"). Dit stelt je in staat een kopie te ontvangen van de persoonlijke gegevens die we over jou hebben en te controleren of we deze rechtmatig verwerken.

• Verzoek om correctie van de persoonlijke gegevens die we over jou hebben. Dit stelt je in staat om eventuele onvolledige of onjuiste gegevens die we over jou hebben te laten corrigeren, hoewel we mogelijk de nauwkeurigheid van de nieuwe gegevens die je ons verstrekt moeten verifiëren.

• Verzoek om verwijdering van jouw persoonlijke gegevens. Dit stelt je in staat om ons te vragen persoonlijke gegevens te verwijderen of te wissen wanneer er geen goede reden is voor ons om deze verder te verwerken. Je hebt ook het recht om ons te vragen jouw persoonlijke gegevens te verwijderen of te wissen wanneer je succesvol jouw recht hebt uitgeoefend om bezwaar te maken tegen de verwerking (zie hieronder), wanneer we jouw informatie mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt of wanneer we jouw persoonlijke gegevens moeten wissen om te voldoen aan lokale wetgeving. Houd er echter rekening mee dat we mogelijk niet altijd kunnen voldoen aan jouw verzoek tot verwijdering om specifieke wettelijke redenen die je indien van toepassing bij jouw verzoek worden meegedeeld.

• Bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonlijke gegevens wanneer wij een legitiem belang (of dat van een derde partij) nastreven en er iets is in jouw specifieke situatie waardoor je bezwaar wilt maken tegen de verwerking op deze grond omdat je van mening bent dat dit van invloed is op jouw fundamentele rechten en vrijheden. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken wanneer wij jouw persoonlijke gegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat we dwingende legitieme gronden hebben om jouw informatie te verwerken die zwaarder wegen dan jouw rechten en vrijheden.

• Verzoek om beperking van de verwerking van jouw persoonlijke gegevens. Dit stelt je in staat om ons te vragen de verwerking van jouw persoonlijke gegevens op te schorten in de volgende gevallen:

o Als je wilt dat we de juistheid van de gegevens vaststellen.

o Wanneer ons gebruik van de gegevens onrechtmatig is, maar je wilt niet dat we deze wissen.

o Wanneer je wilt dat we de gegevens bewaren, zelfs als we deze niet langer nodig hebben, omdat je ze nodig hebt om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

o Je hebt bezwaar gemaakt tegen ons gebruik van jouw gegevens, maar we moeten verifiëren of we zwaarder wegende legitieme gronden hebben om ze te gebruiken.

• Verzoek om overdracht van jouw persoonlijke gegevens aan jou of aan een derde partij. Wij zullen jouw persoonlijke gegevens aan jou of aan een door jou gekozen derde verstrekken in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat. Merk op dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor je aanvankelijk toestemming hebt gegeven voor het gebruik ervan, of waar we de informatie hebben gebruikt om een contract met jou uit te voeren.

• Intrekken van toestemming te allen tijde wanneer we vertrouwen op toestemming om jouw persoonlijke gegevens te verwerken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die vóór de intrekking van de toestemming heeft plaatsgevonden. Als je jouw toestemming intrekt, kunnen we mogelijk bepaalde diensten niet aan jou leveren. We zullen je hiervan op de hoogte stellen als dit het geval is op het moment dat je jouw toestemming intrekt.

Als je een van de hierboven genoemde rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op.

Geen vergoeding vereist: Je hoeft geen vergoeding te betalen om toegang te krijgen tot jouw persoonlijke gegevens (of om een van de andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als jouw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. In deze gevallen kunnen we er ook voor kiezen om niet aan jouw verzoek te voldoen.

Informatie die we van jou nodig hebben: We kunnen specifieke informatie van jou opvragen om ons te helpen jouw identiteit te bevestigen en jouw recht op toegang tot jouw persoonlijke gegevens (of het uitoefenen van een van jouw andere rechten) te waarborgen. Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden bekendgemaakt aan iemand die er geen recht op heeft. We kunnen ook contact met je opnemen om aanvullende informatie te vragen met betrekking tot jouw verzoek om onze reactie te versnellen.

Termijn voor het reageren: We streven ernaar om te reageren op alle legitieme verzoeken binnen een maand. In sommige gevallen kan het langer duren dan een maand als jouw verzoek bijzonder complex is of als je een aantal verzoeken hebt ingediend. In dat geval zullen we je hiervan op de hoogte stellen en je op de hoogte houden.

11. BEGRIPPENLIJST

De termen 'verwerkingsverantwoordelijke', 'betrokkene', 'persoonsgegevens', 'persoonsgegevensinbreuk', 'verwerker' en 'verwerking' hebben de betekenis die aan hen wordt gegeven in de UK GDPR (General Data Protection Regulation).

RECHTSGRONDSLAG:

• Gerechtvaardigd Belang betekent het belang van ons bedrijf bij het uitvoeren en beheren van onze activiteiten om je de beste service en de beste en meest veilige ervaring te bieden. We zorgen ervoor dat we eventuele impact op jou (zowel positief als negatief) en jouw rechten in overweging nemen voordat we jouw persoonlijke gegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang. We gebruiken jouw persoonlijke gegevens niet voor activiteiten waarbij onze belangen worden overschreden door de impact op jou (tenzij we jouw toestemming hebben of wettelijk verplicht of toegestaan zijn). Je kunt nadere informatie verkrijgen over hoe we onze gerechtvaardigde belangen afwegen tegen mogelijke impact op jou met betrekking tot specifieke activiteiten door contact met ons op te nemen.

• Uitvoering van een Overeenkomst betekent het verwerken van jouw gegevens wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent of om stappen te ondernemen op jouw verzoek voordat je een dergelijke overeenkomst aangaat.

• Voldoen aan een Wettelijke Verplichting betekent het verwerken van jouw persoonlijke gegevens wanneer dit noodzakelijk is voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn.

Laatst bijgewerkt: 25/11/2021